Ngành Kinh Tế

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế - HICOL

70 Nguyễn Huệ , Quận Vĩnh Ninh, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế

- Với sự nỗ lực của tập thể giáo viên và sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác và nỗ lực học tập chủ động của sinh viên, Khoa kinh tế sẽ ngày một phát triển vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Những định hướng phát triển:
- Về công tác đào tạo: Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu xă hội về lĩnh vực Kinh tế: Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu xã hội hiện nay. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp xu thế mới. Gắn liền đào tạo với nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.
- Về công tác khoa học: Tăng cường hoạt động nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo, tập trung nghiên cứu đổi mới, thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy từng môn học.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Kinh Tế.

Thời Lượng

Toàn bộ thời gian đào tạo của khóa học.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế


Khoa Kinh tế đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình phát triển của đất nước.

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế - HICOL
70 Nguyễn Huệ , Quận Vĩnh Ninh, Huế
Người liên hệ: Cao đẳng công nghiệp Huế
Điện thoại: (05)43822813
Website: http://www.hueic.edu.vn - Email: cnhue@hueic.edu.vn
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái. Năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành Ecole Pratique D’Industry de Hué tức Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, và sau đó, ở mỗi giai đoạn lịch sử Trường đã có những tên gọi khác nhau:
- 1942: Trường Kỹ thuật Công nghiệp Huế
- 1952: Học xưởng Kỹ nghệ Huế
- 1954: Trường Chuyên nghiệp Kỹ nghệ Huế
- 1956: Trường Trung học Kỹ thuật Huế
- 1976: Trường Kỹ thuật Huế
- 1977: Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Huế
Tháng 8 năm 1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao Trường cho Bộ Công nghiệp (tức Bộ Công nghiệp nặng cũ) quản lý và đổi thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế ( tên cũ của của trường từ thời 1921).Năm 1998 trường được nâng cấp đào tạo và đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp Huế. Năm 2005, trường tiếp tục được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, tên giao dịch: Hue Industrial College (HICOL). Trải qua hơn một thế kỷ, Trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ, công nhân kỹ thuật góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước do đó Trường đã được Nhà nước tặng thưởng:
- 02 huân Chương Độc lập hạng Nhất (1999,2004)
- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1994)
- 01 Huân chương Lao động hạng Ba (1989)
Trường còn được tặng nhiều Cờ và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công nghiệp; của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn và Thành đoàn TNCSHồ Chí Minh...
Đồng bộ tài khoản