Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp (Hệ Liên Thông)

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh liên thông ngành kinh tế nông nghiệp nhằm bổ sung các kiến thức về ngành,đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các sở nông - lâm - thủy sản, địa chính, kế hoạch đầu tư ở các tỉnh, Phòng Kế hoạch Kinh tế ở các huyện; các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng; các công ty - doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn , các chương trình của Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế tài trợ; các ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp


- Tiếng Việt thực hành
- Xã hội học đại cương
- Nhà nước và Pháp luật
- Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế
- Phương pháp tiếp cận khoa học
- Sinh thái môi trường
- Xã hội học nông thôn
- Phát triển cộng đồng
- Chính sách phát triển nông thôn
- Đánh giá nông thôn
- Hệ thống nông nghiệp
- Lập và phân tích dự án PTNT
- Thực hành cơ sở (Lập và PTDA PTNT)
- Kinh tế hộ và trang trại
- Kinh tế quốc tế
- Luật kinh tế
- Quản lý Nhà nước về kinh tế
- Quy hoạch nông thôn
- Sản phẩm hàng hóa và thương hiệu
- Tài chính tín dụng nông thôn
- Thương mại quốc tế

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF
Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803564938
Website: http://tuaf.edu.vn - Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản