Ngành Địa Chính Môi Trường

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Địa Chính Môi Trường

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học ngành địa chính môi trường nhằm bổ sung các kiến thức về ngành, đào tạo những cử nhân địa chính môi trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí Cán bộ địa chính ở UBND xã (phường), phòng TN - MT huyện (thị xã, quận), các phòng ban trực thuộc Sở TN - MT các tỉnh và thành phố.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương đã qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Địa Chính Môi Trường


- Kiến thức cơ sở ngành
+ Thổ nhưỡng
+ Đánh giá đất
+ Bản đồ học
+ Trắc địa
+ Vi sinh vật đại cương
+ Hóa học môi trường
+ Cơ sở khoa học môi trường
- Kiến thức ngành
+ Quản lý môi trường
+ Đăng ký thống kê đất đai
+ Quản lý hành chính về đất đai
+ Định giá đất và bất động sản
+ Hệ thống thông tin quản lý (GIS)
+ Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Kinh tế môi trường

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF
Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803564938
Website: http://tuaf.edu.vn - Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản