Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Giới Thiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Phòng học rộng rãi, thoáng mát. Nhà trường sử dụng thiết bị tiên tiến trong quá trình giảng dạy. Đội ngũ giáo viên là những người nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài ra nhà trường còn có phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thực hành, ký túc xá,...

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Địa chỉ: Mỏ bạch, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
Điện Thoại: (84)2803564938 - Fax: (84)2803656695
Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Website: http://tuaf.edu.vn

Đồng bộ tài khoản