Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Môi Trường

Chuyên ngành kỹ thuật môi trường chuyên đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên môi trường có kiến thức về khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, tư vấn công nghệ và kỹ thuật, thực hiện thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, các công trình bảo vệ môi trường, kỹ thuật sản xuất sạch hơn, kỹ thuật sinh thái. Sinh viên ra trường sẽ làm việc tại các công ty/đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý chất thải; các cơ sở sản xuất, các cơ quan nhà nước về môi trường, các viện nghiên cứu, các trường.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Môi Trường


- Du lịch và môi trường
- Quan trắc môi trường
- Quản lý chất thải rắn
- Mô hình hóa môi trường
- Vệ sinh môi trường và sức khoẻ cộng đồng
- Sản xuất sạch hơn
- Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
- Qui hoạch môi trường
- Thực hành chuyên ngành kỹ thuật môi trường
- Kỹ thuật xử lý nước thải
- Kỹ thuật xử lý khí thải
- Kỹ thuật thoát nước đô thị
- Kỹ thuật cấp nước
- Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
- Mô hình chất lượng nước và không khí
- Đánh giá các nguồn thải
- Tái chế và tái sử dụng chất thải hữu cơ
- Vẽ kỹ thuật ứng dụng trong kỹ thuật MT
- Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản