Ngành Lịch Sử (Hệ Cao Đẳng)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Lịch sử hệ cao đẳng trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản về các môn học thuộc khối kiến thức chung, Khối kiến thức chung theo lĩnh vực và khối ngành; kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, về một số môn học bổ trợ, về một chuyên ngành của khoa học lịch sử; đồng thời được tăng cường kiến thức ngoại ngữ và một số chuyên đề chuyên sâu về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử


- Cơ sở khảo cổ học
- Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ 1945 đến nay
- Lịch sử báo chí Việt Nam
- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
- Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á
- Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
- Lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam
- Một số vấn đề về triều Nguyễn
- Lịch sử - văn hoá Mỹ
- Các con đường cứu nước trong phong trào GPDT ở châu Á
- Tiến trình văn học
- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
- Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam thời cổ trung đại
- Lịch sử tôn giáo thế giới
- Các di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng Việt Nam
- Anh văn chuyên ngành Lịch sử
- Một số vấn đề về văn hoá Chămpa.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản