Ngành Lịch Sử Thế Giới

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Thế Giới

Mục tiêu đào tạo ngành Lịch sử thế giới:
- Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về Lịch sử thế giới và hệ thống lí luận sử học.
- Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành Lịch sử thế giới, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Thế Giới


- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
- Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam thời cổ trung đại
- Lịch sử tôn giáo thế giới
- Các di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng Việt Nam
- Anh văn chuyên ngành Lịch sử
- Một số vấn đề về văn hoá Chămpa
- Một số vấn đề về chủ nghĩa tư bản hiện đại
- Một số vấn đề về lịch sử Trung Quốc
- Quan hệ Ðông - Tây thời cận đại
- Quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các nước và lãnh thổ công nghiệp mới Ðông Á từ thập niên 1950 đến thập niên 1990
- Quan hệ quốc tế toàn cầu từ 1945 đến nay
- Một số vấn đề về lịch sử Nhật Bản

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản