Ngành Lịch Sử Văn Hóa Du Lịch

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Văn Hóa Du Lịch

Đào tạo cử nhân đại học:
- Có hiểu biết sâu rộng Việt Nam học và các lĩnh vực văn hóa-du lịch ở trong nước và trên thế giới.
- Có khả năng giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa-du lịch.
- Am hiểu các loại hình, sản phẩm văn hóa và có kỹ năng cơ bản trong việc vận dụng vào hoạt động du lịch.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Văn Hóa Du Lịch


- Lịch sử Việt Nam cổ trung đại II
- Lịch sử Việt Nam hiện đại I
- Lịch sử Việt Nam hiện đại II
- Lịch sử Thế giới cổ trung đại
- Lịch sử Thế giới hiện đại I
- Lịch sử Thế giới hiện đại II
- Các dân tộc ở Việt Nam
- Phương pháp luận Sử học
- Nhập môn Sử học và lịch sử Sử học
- Lịch sử Việt Nam cận đại I
- Lịch sử Thế giới cận đại I
- Lịch sử Thế giới cận đại II
- Nhân học đại cương
- Lịch sử Việt Nam cận đại II
- Cơ sở khảo cổ học
- Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ 1945 đến nay
- Lịch sử báo chí Việt Nam.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản