Ngành Mạng Và Truyền Thông

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Mạng Và Truyền Thông

Ngành Mạng Và Truyền Thông đào tạo sinh viên trở thành
- Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống mạng máy tính cho công ty xí nghiệp, khu công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ internet
- Quản trị hệ thống mạng.
- Bảo vệ, chống các tấn công và tăng cường an ninh cho hệ thống mạng máy tính. Triển khai các chính sách về bảo mật mạng cho công ty, ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Mạng Và Truyền Thông


- Kiến trúc máy tính
- Anh văn chuyên ngành
- Xác suất thống kê
- Phương pháp tính
- Ngôn ngữ lập trình bậc cao
- Nguyên lý hệ điều hành
- Toán học rời rạc
- Nhập môn cơ sở dữ liệu
- Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Lập trình hướng đối tượng
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Mạng máy tính
- Đồ hoạ máy tính
- Kỹ nghệ phần mềm
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản