Ngành Sinh Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sinh Học

- Cử nhân Sinh học được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về:
+ Nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo, tổ chức, hoạt động chức năng và quy luật phát triển tiến hoá của thế giới sinh vật
+ Nghiên cứu các nguyên lý, quá trình sinh học của thế giới sinh vật
+ Phương pháp, kỹ năng thực hành
+ Triển khai quá trinh sản xuất và tham gia dây chuyền sản xuất các sản phẩm sinh học
+ Tổ chức và quản lý sản xuất trên các dây chuyền sản xuất các sản phẩm sinh học
+ Các cử nhân Sinh học cần có đủ kiến thức lý thuyết đồng thời phải có khả năng vận dụng kiến thức, biết thực hành để triển khai các nghiên cứu, để tổ chức và chỉ đạo sản xuất tại các cơ sở cho có hiệu quả, tham gia giảng dạy ở các trường.
- Sau khi tôt nghiệp, cử nhân sinh học có thể trở thành cán bộ nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, các viện về lĩnh vực sinh học, các cán bộ quản lý ở các cơ sở sản xuất hoặc đảm nhiệm công tác giảng dạy ở các trường Đại học, cao đẳng, các trường phổ thông trung học hoặc các trường kỹ thuật thuộc lĩnh vực sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sinh Học


- Giải phẩu so sánh động vật
- Đa dạng sinh học
- Quang sinh học
- Nguyên tắc phân loại sinh vật
- Thực vật học
- Tảo học
- Nấm học
- Động vật không xương sống
- Sinh thái học
- Tiến hóa
- Thực tập lớn Thực vật
- Thực tập lớn Động vật
- Thực tập lớn Sinh lý người và động vật–Tế bào–Di truyền
- Thưc tập lớn Sinh lý – Sinh hóa – Vi sinh
- Thực tập lớn Môi trường
- Thực tập lớn Công nghệ sinh học

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản