Ngành Sinh Lý Thực Vật - Hóa Sinh - Vi Sinh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sinh Lý Thực Vật

Chuyên ngành Sinh lý thực vật giúp sinh viên nắm vững cơ bản và cập nhật hóa kiến thức về sinh lý thực vật, hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu về dinh dưỡng và phát triển thực vật, các kỹ thuật nuôi cấy in vitro đặc biệt cho vi nhân giống và thu nhận các hợp chất thứ cấp.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sinh Lý Thực Vật


- Xác suất thống kê
- Hoá học hữu cơ
- Mô học
- Sinh học phát triển
- Hóa học phân tích
- Khoa học môi trường
- Thống kê sinh học
- Giải phẩu người
- Kỹ thuật hiển vi
- Hóa sinh học
- Vi sinh vật học
- Sinh học phân tử
- Di truyền học
- Sinh lý học thực vật
- Sinh lý học động vật
- Lý sinh học

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản