Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Hà Nội - HANU

Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành tài chính ngân hàng nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn; Chuyên viên tài trợ thương mại; Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp…tại các ngân hàng, quỹ tín dụng và công ty, tập đoàn tài chính, các bộ ngành tương ứng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Phân tích tài chính
- Pháp luật đại cương
- Quản lý nguồn vốn
- Quản trị đầu tư và danh mục đầu tư
- Quản trị học
- Quản trị ngân hàng
- Quản trị ngân hàng (thi cuối khóa)
- Quản trị nhân sự
- Quản trị rủi ro tài chính
- Quản trị tài chính
- Quyết định cho vay và phân tích tín dụng
- Tài chính (thi cuối khóa)
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính quốc tế
- Thanh toán quốc tế
- Thị trường và các thể chế tài chính
- Thực hành tiếng Anh
- Tiếng Anh - IELTS
- Tin học cơ sở
- Toán cao cấp
- Triết học Mác-Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Xác suất và thống kê

Trường Đại Học Hà Nội - HANU
Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Hoàng Thị Kiều Hoa
Điện thoại: 0977774287
Website: http://hanu.vn - Email: hoahtk@hanu.edu.vn
Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Trường Đại học Hà Nội từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Đồng bộ tài khoản