Ngành Tiếng Anh ( Hệ Đại Học Từ Xa)

Trường Đại Học Hà Nội - HANU

Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh ( Hệ Đại Học Từ Xa)

Trường đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành tiếng Anh (Hệ đại học từ xa) nhằm đào tạo những cử nhân ngành tiếng Anh có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về tiếng Anh, có trình độ chuyên môn cao cho những người có mong muốn học đại học nhưng không có điều kiện học tại trường. Mọi thông tin đăng kí vui lòng liên hệ về trường.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh ( Hệ Đại Học Từ Xa)


- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Dẫn luận ngôn ngữ học
- Đất nước và văn hoá nước Anh
- Dịch Anh
- Kinh tế chính trị Mác-Lênin
- Kỹ năng tiếng Anh
- Lịch sử Đảng
- Lý thuyết dịch Tiếng Anh
- Ngữ âm
- Ngữ pháp I (Từ pháp)
- Ngữ pháp II (Cú pháp)
- Thư tín thương mại
- Tiếng Việt
- Triết học Mác-Lênin
- Từ vựng Tiếng Anh
- Văn học Anh (Lịch sử và trích giảng văn học)

Trường Đại Học Hà Nội - HANU
Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Hoàng Thị Kiều Hoa
Điện thoại: 0977774287
Website: http://hanu.vn - Email: hoahtk@hanu.edu.vn
Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Trường Đại học Hà Nội từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Đồng bộ tài khoản