Ngành Tài Nguyên - Môi Trường

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Nguyên - Môi Trường

Ngành đào tạo Tài nguyên môi trường giúp học sinh có khả năng đảm nhận tốt ở vị trí chuyên gia về quản lý tài nguyên và môi trường ở các tổ chức, cơ quan khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau. Chương trình giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn cả lý thuyết và thực hành về các công nghệ môi trường từ đó giúp sinh viên có cách tiếp cận phương pháp quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp. Có khả năng vận dụng hiểu biết về công nghệ thân thiện môi trường để hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hành chính cũng như kinh doanh hiểu rõ hơn về vai trò quản lý công nghệ môi trường nhằm đảm bảo vừa sự phát triển của tổ chức và vừa bảo vệ chất lượng môi trường.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Nguyên - Môi Trường


- Giải phẩu so sánh động vật
- Đa dạng sinh học
- Quang sinh học
- Nguyên tắc phân loại sinh vật
- Thực vật học
- Tảo học
- Nấm học
- Động vật không xương sống
- Sinh thái học
- Tiến hóa
- Vườn Quốc gia và khu bảo tồn
- Cơ sở sinh học bảo tồn
- Sinh thái sinh vật ở nước
- Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản