Ngành Thông Tin Quang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thông Tin Quang

Thông tin quang là một phương thức dùng ánh sáng để truyền dẫn thông tin. Hệ thống thông tin quang bao gồm một đầu phát dùng để mã hóa thông tin thành tín hiệu ánh sáng, kênh truyền dùng để truyền tín hiệu đến đích, đầu thu dùng để tái tạo lại thông tin từ tín hiệu nhận được.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thông Tin Quang


- Kỹ thuật truyền hình
- Xử lí số tín hiệu
- Mạng viễn thông
- Kỹ thuật siêu cao tần
- Thực hành cơ sở điện tử-viễn thông I
- Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn
- Cơ sở dữ liệu
- Kỹ thuật đồng bộ và báo hiệu
- Lý thuyết điều khiển tự động
- Lý thuyết truyền sóng
- Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch
- Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu
- Vi xử lý và vi điều khiển trong đo lường tự động
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
- Ghép kênh PDH và SDH
- Đồ án đo luờng điều khiển tự động
- Cơ sở kỹ thuật thông tin quang
- Thông tin số

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản