Ngành Tiếng Nhật (Bậc Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Nhật (Bậc Cao Đẳng)

Mục tiêu đào tạo Ngành Tiếng Nhật giúp sinh viên:
- Giảng dạy ngoại ngữ bậc phổ thông và tại các trung tâm ngoại ngữ
- Viết, biên tập báo chí
- Phiên dịch, biên dịch hội nghị, triển lãm,…
- Làm chuyên viên cho các tổ chức, cơ quan cần kỹ năng ngoại ngữ như: soạn thảo văn bản, tiếp tân, …

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học ngành Tiếng Nhật

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Nhật (Bậc Cao Đẳng)


Nội dung chương trình học bao gồm:
- Cơ sở văn hóa Việt nam
- Tiếng Việt thực hành
- Anh văn không chuyên 1
- Thực hành tiếng Nhật tổng hợp 2
- Ngữ pháp sơ cấp 2
- Kinh tế chính trị Mác-Lênin
- Dẫn luận ngôn ngữ học
- Tin học cơ sở 2
- Ngữ pháp trung cấp 1
- Ngữ pháp tiếng Nhật 1 (từ pháp)
- Từ vựng học tiếng Nhật
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Anh văn không chuyên
- Giáo dục thể chất
- Và các môn học liên quan khác.

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản