Ngành Tiếng Nhật (Bậc Đại Học)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Nhật (Bậc Đại Học)

Mục tiêu đào tạo của ngành Tiếng Nhật là sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị đầy đủ những kiến thức về tiếng Nhật cũng như văn hóa, kinh tế, xã hội, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Với vốn kiến thức được trang bị trong môi trường Đại học, sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp của Nhật hoặc liên doanh với Nhật và tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học ngành Tiếng Nhật

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Nhật (Bậc Đại Học)


Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:
- Thực hành tiếng Nhật tổng hợp
- Ngữ pháp sơ cấp 1
- Tiếng Việt
- Cơ sở văn hóa Việt nam
- Tiếng Việt thực hành
- Anh văn không chuyên 1
- Thực hành tiếng Nhật tổng hợp 2
- Ngữ pháp sơ cấp 2
- Kinh tế chính trị Mác-Lênin
- Dẫn luận ngôn ngữ học
- Tin học cơ sở 2
- Anh văn không chuyên 2
- Giáo dục thể chất 2
- Và các môn học liên quan khác

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản