Ngành Toán Tối Ưu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Toán Tối Ưu

Chương trình đào tạo hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của toán học, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận khoa học tới các vấn đề thực tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các môi trường giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh cần đến các kiến thức toán và tin học.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Toán Tối Ưu


- Phương pháp lập trình
- Xác suất thống kê
- Đại số tuyến tính nâng cao và Hình học giải tích
- Đại số đại cương
- Phương trình vi phân
- Giải tích nâng cao
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Hàm biến phức
- Anh văn chuyên ngành
- Phương pháp tính
- Phương trình đạo hàm riêng
- Hàm thực
- Giải tích hàm
- Quy hoạch tuyến tính

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản