Ngành Toán Tối Ưu

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Toán Tối Ưu

Trường Đại Học Khoa Học Huế khai giảng chương trình đào tạo đại học chuyên ngành toán tối ưu nhằm đào tạo những sinh viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức, có trình độ học thức. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tại trường, các sinh viên sẽ có khả năng được giảng dạy các môn toán học cơ bản và các môn thuộc chuyên ngành toán tối ưu ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ...có khả năng tham gia nghiên cứu và ứng dụng toán học theo hướng chuyên ngành của mình ở các viện, trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng học lên cao hơn như học thạc sĩ, tiến sĩ...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Toán Tối Ưu


- Lý thuyết đồ thị
- Giải tích lồi
- Tô pô đại cương
- Xác suất thống kê nâng cao
- Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ
- Cơ học lý thuyết
- Hình học vi phân
- Nhập môn lý thuyết số
- Bất đẳng thức biến phân
- Giải tích không trơn
- Lý thuyết độ phức tạp tính toán
- Lý thuyết tối ưu
- Chuỗi thời gian
- Lý thuyết hàm suy rộng
- Xác suất trên không gian mêtric
- Phương trình vi phân ngẫu nhiên
- Mô hình thống kê ứng dụng
- Quy hoạch phi tuyến
- Thống kê nhiều chiều
- Lý thuyết điều khiển tối ưu
- Khóa luận tốt nghiệp

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản