Ngành Truyền Dẫn Vi Ba Số

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Dẫn Vi Ba Số

- Hệ thống Vi ba số là hệ thống thông tin vô tuyến số được sử dụng trong các đường truyền dẫn số giữa các phần tử khác nhau của mạng vô tuyến. Hệ thống Vi ba số có thể đợc sử dụng làm:
+ Các đường trung kế số nối giữa các tổng đài số.
+ Các đường truyền dẫn nối tổng đài chính đến các tổng đài vệ tinh.
+ Các đường truyền dẫn nối các thuê bao với các tổng đài chính hoặc các tổng đài vệ tinh.
+ Các bộ tập trung thuê bao vô tuyến.
+ Các đường truyền dẫn trong các hệ thống thông tin di động để kết nối các máy di động với mạng viễn thông.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Dẫn Vi Ba Số


- Cơ sở dữ liệu
- Kỹ thuật đồng bộ và báo hiệu
- Lý thuyết điều khiển tự động
- Lý thuyết truyền sóng
- Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch
- Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu
- Vi xử lý và vi điều khiển trong đo lường tự động
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
- Ghép kênh PDH và SDH
- Đồ án đo luờng điều khiển tự động
- Cơ sở kỹ thuật thông tin quang
- Thông tin số
- Thiết bị đầu cuối và các dịch vụ viễn thông
- Mạng ngoại vi
- Thực hành cơ sở điện tử-viễn thông III
- Lý thuyết và kỹ thuật anten

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản