Ngành Truyền Thông Số Liệu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Số Liệu

Đào tạo kiến thức chuyên môn về mạng viễn thông; mạng truyền số liệu, viba số; hệ thống phát thanh truyền hình; công nghệ phân tích và xử lý tín hiệu, âm thanh, hình ảnh; thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông.Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đài phát thanh truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty thiết kế sản xuất vi mạch, công ty sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông. Có thể đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, truyền thông.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Số Liệu


- Nguồn điện
- Điện tử ứng dụng
- Thực hành điện tử-viễn thông cơ bản I
- Kỹ thuật lập trình
- Lý thuyết hệ điều hành
- Đo lường điện tử viễn thông
- Cơ sở lý thuyết thông tin
- Thực hành điện tử-viễn thông cơ bản II
- Mạng máy tính
- Kỹ thuật truyền hình
- Xử lí số tín hiệu
- Mạng viễn thông
- Kỹ thuật siêu cao tần
- Thực hành cơ sở điện tử-viễn thông I
- Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn
- Cơ sở dữ liệu
- Kỹ thuật đồng bộ và báo hiệu
- Lý thuyết điều khiển tự động
- Lý thuyết truyền sóng
- Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch
- Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu
- Vi xử lý và vi điều khiển trong đo lường tự động.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản