Ngành Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính

Hạ tầng công nghệ thông tin mạng đang trở thành một hạ tầng chung cho tất cả mọi ứng dụng từ truyền hình, điện thoại, quản lý, ngân hàng, tiếp thị, lưu trữ, tìm kiếm… Nhằm đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho quốc gia trong lĩnh vực này, chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính được hình thành và phát triển trong 10 năm qua với định hướng sinh viên tốt nghiệp vững vàng trong chuyên môn, có tư duy lý luận logic nhạy bén để giải quyết các vấn đề mới phát sinh và khả năng hòa hợp với đồng nghiệp, mọi người xung quanh. Mục tiêu chương trình đào tạo:
Chương trình Đại học ngành Truyền thông và mạng máy tính đem đến cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp như sau:
- Khả năng cấu hình, cài đặt, theo dõi, hỗ trợ tìm lỗi, quản lý các hệ thống mạng khác nhau như LAN, WAN, đồng thời triển khai các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng trên hệ thống mạng doanh nghiệp .
- Khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng trong việc triển khai và sử dụng các phần cứng, phần mềm trên hệ thống mạng nghiệp vụ.
- Khả năng cấu hình, cài đặt và quản lý các nguồn tài nguyên trên Internet.
- Khả năng tự học hỏi để nâng cao trình độ, đáp ứng sự thay đổi của công nghệ.
- Khả năng giao tiếp hiệu quả, biết làm việc nhóm, đánh giá công việc của mình trong nhóm.
- Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm, phần cứng trong chuyên môn của ngành.

Đối Tượng Tham Gia

- Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Thi tuyển Đại học 2014

Thời Lượng

Thời lượng học là 4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Truyền Thông Và Mạng Máy Tính


- 142 tín chỉ (TC) chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (150 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết), cụ thể bao gồm:
- Kiến thức giáo dục đại cương và khoa học tự nhiên: 54 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở: 21 tín chỉ
- Kiến thức chung ngành chính: 33 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành chính: 15 tín chỉ
- Tự chọn tự do để bổ sung kiến thức: 6 tín chỉ
- Đồ án cơ sở: 2 tín chỉ
- Đồ án chuyên ngành: 2 tín chỉ
- Luận văn/ Thực tập tốt nghiệp: 9 tín chỉ.

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản