Ngành Vật Lý Quang - Quang Phổ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Vật Lý Quang - Quang Phổ

Thông qua chuyên ngành Vật Lý Quang - Quang Phổ sinh viên:
- Hiểu được cấu trúc của máy quang phổ, tác dụng của từng bộ phận và nguyên tắc hoạt động của nó.
- Nắm được khái niệm các loại quang phổ, cách tạo ra, tính chất và ứng dụng của nó.
- Nắm được phương pháp phân tích quang phổ, các tiện lợi và ứng dụng của nó.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Vật Lý Quang - Quang Phổ


- Phương trình vi phân
- Hàm biến phức
- Cơ học
- Nhiệt học
- Điện kỹ thuật
- Điện từ học
- Quang học
- Vật lý nguyên tử
- Xác suất thống kê
- Phương pháp tính
- Điện tử học
- Lịch sử vật lý
- Kỹ thuật đo lường
- Kỹ thuật số
- Thực hành vật lý cơ sở
- Phương pháp toán lý
- Vật lý laser
- Thực hành Điện tử cơ sở
- Thông tin cáp quang
- Điện tử ứng dụng.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản