Nghiệm Thu Và Lập Hồ Sơ Hoàn Công

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệm Thu Và Lập Hồ Sơ Hoàn Công

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT tổ chức chương trình tập huấn "Nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công" nhằm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị những kiến thức mới về nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán đầu tư xây dựng, cũng như nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong giai đoạn nghiệm thu và thanh quyết toán. Phương pháp giảng dạy bao gồm trao đổi, thảo luận hướng vào các vấn đề vướng mắc trong thực tế, nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập, nghiên cứu tình huống.

Đối Tượng Tham Gia

- Các kỹ sư công trình do Công ty Posco cử tham dự khóa học
- Kế toán đầu tư XDCB, kế toán tổng hợp tại các công ty xây dựng, Ban QLDA,…
- Cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Cán bộ làm công tác giám sát, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Nghiệm Thu Và Lập Hồ Sơ Hoàn Công


- Giám sát chất lượng công trình (Theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP)
+ Công tác giám sát chất lượng công trình
+ Quản lý chất lượng thi công XD CT của nhà thầu thi công XD
+ Giám sát chất lượng thi công XDCT của chủ đầu tư
+ Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế XDCT
- Nghiệm thu công trình xây dựng
+ Các công tác nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án ĐT XD
+ Nghiệm thu sản phẩm khảo sát XD và thiết kế XDCT
+ Nghiệm thu vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình
- Hồ sơ, tài liệu hoàn thành CTXD (Hồ sơ hoàn công)
+ Hồ sơ hoàn công
+ Bản vẽ hoàn công
+ Đo hoàn công, vẽ hoàn công và thiết lập bản vẽ hoàn công
- Hồ sơ tạm ứng và thanh toán trong xây dựng
+ Hồ sơ để tạm ứng
+ Căn cứ các hình thức để thanh toán (Các loại thanh toán)
+ Quy trình, trình tự thanh toán
+ Quy trình tạm ứng và thu hồi tạm ứng
- Quyết toán vốn đầu tư XD
+ Phân biệt các hình thức quyết toán
+ Nội dung, trình tự lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư
+ Nội dung, thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư
+ Phê duyệt, Hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
- Thanh quyết toán vốn đầu tư của cơ quan Kho bạc Nhà nước
+ Hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư của Chủ đầu tư và Nhà thầu gửi Kho bạc Nhà nước
+ Các nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư tại hệ thống Kho bạc Nhà nước
+ Những nội dung trong công tác kiểm toán vốn đầu tư đối với các nhà thầu
+ Thanh toán đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản