Nghiệp Vụ Đấu Thầu - Chương Trình Cơ Bản

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định 85/2009/ND-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ KH&ĐT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong các cơ sở đào tạo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu có hiệu lực toàn quốc (chi tiết xem danh sách các Trung tâm đào tạo được đăng tải trên website của Cục Quản lý Đấu).
Thông qua khoá học, học viên nắm được một số kiến thức: Luật đấu thầu và các văn bản pháp lý về đấu thầu. Kỹ năng lập kế hoạch đấu thầu và sơ tuyển nhà thầu; Trình tự tổ chức đấu thầu cho các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp; Yêu cầu và kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng; Kinh nghiệm xử lý các tình huống trong công tác tổ chức đấu thầu.

Đối Tượng Tham Gia

Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác đấu thầu, các cá nhân có nhu cầu.

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu


- Tổng quan về đấu thầu
- Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
- Kế hoạch đấu thầu
- Sơ tuyển nhà thầu
- Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
+ Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức
+ Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
- Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
- Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
- Các vấn đề khác liên quan

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản