Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng

Công ty CP Tư vấn Phát triển và Đào tạo về Quản lý (DCMT) là đơn vị được phép đào tạo và cấp Chứng nhận khóa học đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, với mong muốn giúp học viên nắm được các kiến thức:
- Nâng cao năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các công ty tư vấn, ban quản lý dự án, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu.
- Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án, quản lý chi phí, định giá xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng...
-Tạo điều kiện cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.
-Giải đáp trực tiếp những vướng mắc của học viên và nêu phương pháp xửlý tình huống trong quản lý dự án, định giá xây dựng, quản lý chi phí.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đang làm việc tại các Ban quản lý dự án
- Các tổ chức tư vấn xây dựng
- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
- Cơ quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và cá nhân có nhu cầu

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng


- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành
- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình
- Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
- Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí
- Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
- Thảo luận và kiểm tra

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản