Nghiệp Vụ Sư Phạm

TT Ngoại Ngữ - Tin Học & BD Nghiệp Vụ Trí Minh

K97/15 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm

Khóa học nghiệp vụ sư phạm này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ s­ư phạm cơ bản cho các đối tượng ch­ưa qua đào tạo sư­ phạm theo h­ướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Những giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục chưa được đào tạo sư phạm
- Những người đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có nghiệp vụ sư phạm

Thời Lượng

03 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm


Nội dung chương trình học gồm:
- Tâm lý học đại cương
- Tâm lý học Lứa tuổi – Sư phạm
- Lý luận Giáo dục
- Lý luận dạy học
- Kỹ thuật dạy học
- Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành GD – ĐT
- Thực hành Giao tiếp sư phạm
- Thực hành Nghiên cứu khoa học giáo dục
- Thực hành Thiết kế bài giảng có sử dụng phương tiện dạy học hiện đại

TT Ngoại Ngữ - Tin Học & BD Nghiệp Vụ Trí Minh
K97/15 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0942510808
Website: http://triminh.edu.vn - Email: daotao@triminh.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh Quyết định số 258/QĐ-SGDĐT ngày 09/2/2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Quảng Đà thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trước đây. Với 16 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo về Ngoại ngữ, Tin học và luôn cập nhật các chương trình đào tạo đỉnh cao để Bồi Dưỡng Nghiệp vụ cho cán bộ nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến nay Trung tâm chúng tôi đã có những bước phát triển không ngừng trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy là những chuyên gia cao cấp trong nhiều lĩnh vực, đã từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, có hệ thống kiến thức vững vàng, kinh nghiệm thực tế sâu sắc và kỹ năng truyền đạt chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ có thể đồng hành cùng Quý Cơ quan trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đồng bộ tài khoản