Oracle AS Portal 10G R2: Build Portlets With Java

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle AS Portal 10G R2

Khóa học cung cấp một môi trường để tạo ra các cổng thông tin doanh nghiệp để truy cập thông tin và quản lý. Học viên học để tạo, triển khai và kiểm tra dựa trên Java portlet, các khối xây dựng một trang cổng thông tin. Khóa học bao gồm hai giao diện lập trình ứng dụng (API): các tiêu chuẩn Java portlet API, hỗ trợ JSR 168, và OracleAS Portal Developer Kit Java API. Khóa học xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa các API và thảo luận về những lợi ích và hạn chế của mỗi phương pháp tiếp cận.

Đối Tượng Tham Gia

- Java Developer
- Portal Developer
- J2EE Developer
- Application Developers

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle AS Portal 10G R2


- Understanding OracleAS Portal
- Understanding Portlet Technologies
- Developing Simple Java-Based Portlets
- Deploying and Consuming Java-Based Portlets
- Extending Portlet Functionality: Modes, States, and Style
- Debugging Java Portlets
- Handling Transient Data
- Implement Portlet Customization
- Setting Up Interportlet Communication
- Building Complex, Multipage Portlets
- Implementing Portlet Security
- Enhancing Portlet Performance by Using Caching
- Writing Multilingual Portlets
- Enabling Portlet Logging
- Applying Best Practices in Portlet Development

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản