Oracle Database 11g: Performance Tuning

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 11g

Khóa học này bắt đầu với một cơ sở dữ liệu không rõ yêu cầu điều chỉnh. Sau đó bạn sẽ tìm hiểu các bước một DBA thực hiện để xác định các khu vực có vấn đề, chẩn đoán các vấn đề phổ biến và sửa chữa chúng. Kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Sử dụng các phương pháp điều chỉnh cơ sở dữ liệu Oracle phù hợp với các công cụ có sẵn.
- Sử dụng các cố vấn cơ sở dữ liệu để chủ động điều chỉnh một cơ sở dữ liệu Oracle Instance
- Sử dụng các công cụ dựa trên khối lượng công việc tự động Repository để điều chỉnh các cơ sở dữ liệu.
- Chẩn đoán và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hiệu suất SQL.
- Chẩn đoán và điều chỉnh sơ thẩm thông thường liên quan đến vấn đề hiệu suất.
- Sử dụng hiệu suất Enterprise Manager liên quan đến các trang web để theo dõi một cơ sở dữ liệu Oracle.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên yêu thích khóa học Oracle Database 11g: Performance Tuning

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 11g


- Introduction
- Basic Tuning Tools
- Using Automatic Workload Repository
- Defining Problems
- Using Metrics and Alerts
- Using Baselines
- Using AWR Based Tools
- Monitoring an Application
- Identifying Problem SQL Statements
- Influencing the Optimizer
- Using SQL Performance Analyzer
- SQL Performance Management
- Using Database Replay
- Tuning the Shared Pool
- Tuning the Buffer Cache
- Tuning PGA and Temporary Space
- Tuning PGA and Temporary Space
- Tuning Segment Space Usage
- Tuning I/O
- Performance Tuning Summary
- Appendix B: Using Statspack

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản