Oracle Database 12c: Administration Workshop

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Oracle Database 12c

Khóa học cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị, cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
- Cài đặt lưới cơ sở hạ tầng Oracle cho một máy chủ độc lập.
- Sử dụng Oracle Restart để quản lý các thành phần.
- Nâng cấp một cơ sở dữ liệu Oracle hiện có lên phiên bản Oracle 12c.
- Tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa và cung cấp cơ sở dữ liệu cắm.
- Tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu Oracle sơ thẩm.
- Tạo và quản lý các cấu trúc lưu trữ.
- Tạo và quản lý người sử dụng.
- Giám sát các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất.
- Tìm hiểu thông tin cơ bản về sao lưu và phục hồi kỹ thuật.
- Sử dụng Hỗ trợ Workbench Oracle và My Oracle Support để cập nhật phần mềm Oracle.

Đối Tượng Tham Gia

- Người thiết kế cơ sở dữ liệu
- Kỹ sư hỗ trợ
- Quản trị kỹ thuật
- Quản trị cơ sở dữ liệu
- Quản trị Kho dữ liệu

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Oracle Database 12c


- Introduction
- Exploring the Oracle Database Architecture
- Managing the Database Instance
- Configuring the Oracle Network Environment
- Managing Database Storage Structures
- Administering User Security
- Managing Data Concurrency
- Managing Undo Data
- Implementing Oracle Database Auditing
- Performing Database Maintenance
- Managing Performance
- Managing Performance: SQL Tuning
- Managing Resources by Using Database Resource Manager
- Automating Tasks by Using Oracle Scheduler
- Managing Space
- Backup and Recovery Concepts
- Moving Data
vWorking with Oracle Support

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản