Phân Công Phân Nhiệm – Ủy Thác Công Việc

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz

115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Phân Công Phân Nhiệm – Ủy Thác Công Việc

Không ít những nhà quản lý thường xuyên “quay cuồng” với hàng núi công việc từ to đến nhỏ mà khó san sẻ cùng ai. Khả năng phân công, phân quyền một cách hiệu quả góp phần tạo ra chân dung một nhà quản lý xuất sắc, qua đó có thể sẽ đánh thức những nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ngủ quên trong một đội ngũ đầy triển vọng. Chương trình đào tạo “Phân công phân nhiệm và ủy thác công việc hiệu quả” sẽ xây dựng một nền tảng căn bản trong phương pháp làm việc của nhà quản lý.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, tổ chức
- Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các Phòng/Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp.
- Những người đi làm trong các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Thời Lượng

1 ngày

Nội Dung Khóa Học Phân Công Phân Nhiệm – Ủy Thác Công Việc


Nội dung chương trình đào tạo:
- Phần I: Tổng quan về phân công phân nhiệm và ủy thác công việc
+ Cấu trúc tổ chức và sự phân công/nhiệm.
+ “Mô tả công việc” dành cho nhân viên.
+ “Quy chế tổ chức và hoạt động” dành cho Bộ phận.
+ Khái niệm và tầm quan trọng của ủy thác công việc.
+ Phân biệt giao việc, ủy thác và ủy quyền.
+ Quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến việc ủy thác.
+ Quan hệ gắn kết giữa phân công phân nhiệm và ủy thác công việc.
- Phần II: Các hình thức ủy thác công việc thông dụng tại doanh nghiệp
+ Ủy thác công việc dưới mức có thể.
+ Ủy thác công việc quá mức có thể.
+ Phương pháp ủy thác công việc hiệu quả
- Phần III: Quy trình ủy thác công việc hiệu quả
+ Xem xét công việc để ủy thác.
+ Chọn việc để ủy thác và làm rõ các vấn đề liên quan.
+ Chọn lựa nhân sự phù hợp.
+ Xác định mục tiêu, lập kế hoạch ủy thác.
+ Xác định trách nhiệm và các giới hạn
+ Hướng dẫn và giám sát công việc được ủy thác.
+ Đánh giá kết quả
- Phần IV: Ứng dụng ủy thác công việc trong quản lý
+ Các nguyên tắc giao quyền hiệu quả
+ Tính khoa học và nghệ thuật giao quyền

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz
Điện thoại: 0835035150
Website: http://reiz.edu.vn - Email: info@reiz.edu.vn
Reiz là một thương hiệu về đào tạo và tư vấn, được sinh ra từ một tầm nhìn “chất lượng cuộc sống và công việc được nâng cao bằng việc phát triển tiềm năng con người và năng lực cạnh tranh của tổ chức”. Reiz là một đội ngũ giàu khát vọng và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Tầm nhìn và niềm tin rằng chất lượng cuộc sống được nâng cao và hoàn thiện bằng việc phát triển sức mạnh tiềm năng của con người. Chúng tôi sở hữu những kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp đã được ứng dụng cũng như hệ thống hóa một cách khoa học và nghệ thuật. Chúng tôi chú ý đến ROI & KPI trong các giải pháp. Triển khai các giải pháp độc đáo, hiệu quả và có thể đo lường được. Chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong dịch vụ và giải pháp của mình, cung cấp các giải pháp để hỗ trợ đối tác, khách hàng đạt được mục tiêu của mình như một chiến lược khôn ngoan.
Đồng bộ tài khoản