Phát Triển Đô Thị Bền Vững (Bậc Cao Học)

Trường Đại học Việt Đức - VGU

KP 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững (Bậc Cao Học)

Kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, việc này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thành thị và nông thôn. Theo dự báo năm 2008 của PricewaterhouseCoopers, Việt Nam có thể là nước phát triển nhanh nhất trong số các nước có nền kinh tế đang phát triển của thế giới trong năm 2025. Đồng thời, dân số của Việt Nam cũng ngày càng tăng nhanh cùng với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 3% một năm. Điều này dẫn đến các thách thức kinh tế xã hội và đòi hỏi các giải pháp bền vững trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Vì vậy, các nhà quy hoạch đô thị cần một nền giáo dục sâu rộng và liên ngành bao gồm các lãnh vực quy hoạch và quản lý giao thông, quản trị và kinh tế, xây dựng dân dụng, sinh thái, xã hội học.

Đối Tượng Tham Gia

- An admission prerequisite for every student is a Bachelor of Science (BSc) in
+ Spatial Planning
+ Urban Planning
+ Architecture
+ Civil Engineering
+ Geodesy
+ Geography
+ or an equivalent degree.
- The acceptance of the degree will be decided by the director of the study programme, occasionally in coordination with the involved lecturers.
- The BSc-degree should comprise a minimum of 12 CP in Sustainable Urban Development related courses and activities, and the final evaluation mark should be at least "good" (grade 2.5 in Germany, 6.0-6.5 in Vietnam) or equivalent.

Thời Lượng

- 2 năm
- Ngôn ngữ học bằng Tiếng Anh

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững (Bậc Cao Học)


- Basic modules: To guarantee a consistent knowledge-level and reduce efforts in the special studies the students are offered three basic-modules (Basics). Corresponding to their own aptitude and the contents of their previous BSc. study programme, students could choose maximal two of these three modules (12 CP). The basic knowledge will be expanded during the further studies. Alternatively, the students are enabled to choose one or two elective modules from the specialisation studies (specialisation-modules, freely chosen option). These 12 CP of the basic- or elective-modules have to be acquired as part of the curriculum by all students. The choice of a student has to be approved by the study programme manager.
- Main courses:The special studies start with the main courses covering 46 CP. The main modules impart specific knowledge in selected specific topics of the sustainable urban development. The main courses are obligatory for each student.
- Specialisation: The two specialisation courses as specific problems of the sustainable urban development give the students the chance to select a special topic which he/she is interested in. The specialisation “development” is focused on the developing as well as the redeveloping of residential sub-districts and complex of buildings. The specialisation “traffic” is focused on the coordination of developing public and private traffic infrastructure according to spatial planning instruments.
- One of two specialisations has to be chosen by each student. The specialisation contains 18 CP.
- Elective Modules: In regard to his/her chosen basic and specification modules the student has to choose one or both elective modules. Therefore the student is offered the two special elective modules or the modules of the specification he/she did not choose. The choice of a student has to be approved by the study programme manager.

Trường Đại học Việt Đức - VGU
KP 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 84(0)837251901
Website: http://www.vgu.edu.vn -
Trường Đại học Việt-Đức (VGU) là trường công lập của Việt Nam có cơ cấu đào tạo và quản lý theo mô hình của đại học Đức đã chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 năm 2008 tại Tp. Hồ Chí Minh. Trường hợp tác chặt chẽ với các trường đại học danh tiếng ở Đức, những trường đã liên kết với nhau thành lập Hiệp hội các trường đại học hỗ trợ VGU từ tháng 2 năm 2009, cùng chung sức thiết kế, xây dựng và triển khai một chương trình đào tạo đa dạng cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh trong những năm tới. Cùng với sự đầu tư của chính phủ Việt Nam, việc xây dựng VGU cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và chính phủ bang Hessen với nguồn ngân sách đáng kể cũng như từ Tổ chức DAAD.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản