Phát Triển Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và phương pháp lập trình Web (Java) trên nền J2EE framework. Hiểu và sử dụng tốt công nghệ JDBC để làm việc với các loại cơ sở dữ liệu. Cấu hình thành thạo một vài Java Web Server (Tomcat/JBoss/WebLogic/..). Giúp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để có thể tự nghiên cứu và phát triển các loại ứng dụng khác sử dụng công nghệ J2EE. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
- Lập trình web trên môi trường J2EE
- Tự xây dựng một ứng dụng Web hoàn chỉnh ở mức độ vừa phải sử dụng công nghệ J2EE.

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên có kiến thức về kỹ thuật lập trình Java
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức về kỹ thuật lập trình Java hoặc đã tham gia khóa học “Kỹ thuật lập trình Java”

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Phát triển ứng dụng Web nâng cao với Java

Nội Dung Khóa Học Ứng Dụng Web Nâng Cao Với Java


- Giới thiệu J2EE
- Tổng quan về Servlets và JSP
- Cài đặt và cấu hình Tomcat Server
- Căn bản về Servlet
- Đối tượng Cookie và Session
- Căn bản về JSP
- JSP Scripting Element
- JSP Directives
- JSP Actions
- Mô hình MVC (Model-View-Controller)
- Giới thiệu EL (Expression Language) và JSTL (Java Standard Tag Libraty)

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản