PMBOK 5th Edition Refresh

,

Giới Thiệu Khóa Học PMBOK 5th Edition Refresh

Sau khi kết thúc khóa học PMBOK 5th Edition Refresh các học viên sẽ:
- Nắm rõ sự khác biệt giữa PMBOK phiên bản 5 so với các phiên bản trước đó nhằm áp dụng những cập nhật của PMBOK phiên bản 5 vào công việc thực tế
- Nắm rõ những cập nhật mới nhất, những chia sẽ kinh nghiệm trong cộng đồng quản lý dự án toàn cầu, cũng như các Community of Practice về quản lý dự án tại Việt Nam và trong khu vực châu Á
- Được chứng nhận 60 PDUs để gia hạn chứng chỉ PMP của mình

Đối Tượng Tham Gia

Đây là khóa học dành cho các bạn đã có chứng chỉ PMP theo PMBOK phiên bản 4 hoặc củ hơn và các bạn đã nghiên cứu/ áp dụng PMBOK phiên bản 4 hoặc củ hơn. Mục tiêu của khóa học nhằm làm mới lại khung kiến thức quản lý dự án PMBOK theo phiên bản mới nhất (phiên bản 5) và cung cấp chứng nhận 60 PDUs cho các PMP gia hạn chứng chỉ thêm một chu kỳ 3 năm nữa.

Thời Lượng

Thời lượng học theo chương trình khóa học PMBOK 5th Edition Refresh

Nội Dung Khóa Học PMBOK 5th Edition Refresh


- Nội dung workshop:
+ Chương 1: Sự khác biệt giữa PMBOK® 5th Edition và PMBOK® 4th Edition
+ Chương 2: 5 nhóm quy trình Quản Lý Dự Án theo tiêu chuẩn PMBOK® 5th Edition
+ Chương 3: Quản lý tích hợp dự án
+ Chương 4: Quản lý phạm vi dự án
+ Chương 5: Quản lý thời gian dự án
+ Chương 6: Quản lý chi phí dự án
+ Chương 7: Quản lý chất lượng
 dự án
+ Chương 8: Quản lý nhân sự dự án
+ Chương 9: Quản lý giao tiếp dự án
+ Chương 10: Quản lý rủi ro dự án
+ Chương 11: Quản lý mua sắm dự án
+ Chương 12: Quản lý các bên liên quan dự án
- Nội dung e-learning: 25 giờ e-learing với thời gian truy cập 2 tháng về chủ đề nghiên cứu hot nhất của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ trong những năm gần đây: Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence) Trong Quản Lý Dự Án. Nếu như nội dung 5 ngày workshop tập trung làm mới khung kiến thức PMBOK 5th Edition nhằm cũng cố vững vàng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý dự án thì 25 giờ e-learning về Trí Tuệ Cảm Xúc sẽ giúp các bạn thành công và tiến xa trong sự nghiệp quản lý dự án.

Ưu Đãi Chung

Học phí: Ưu đãi đặc biệt cho quý doanh nghiệp tổ chức in-house


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản