Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Stevbros Training and Consultancy

Lầu 7, CMARD2, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Sau khi hoàn thành khóa học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum các học viên sẽ:
- Nắm vững được các kiến thức liên quan tới phương pháp AGILE SCRUM
- Hiểu được những thay đổi cần thiết để áp dụng AGILE SCRUM trong thực tế
- Thực hành với các dự án và công cụ thực tế cho việc phát triển phần mềm theo phương pháp AGILE SCRUM
- Đầy đủ kiến thức nền tảng để thi chứng chỉ quốc tế Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Onwer (CSPO), Certified Scrum Developer (CSD)

Đối Tượng Tham Gia

Scrum Masters, Product Owners, Scrum Team Members nhằm hiểu rõ yêu cầu và cách làm dự án theo phương pháp Agile/Scrum hiệu quả và tiên tiến nhất thế giới hiện nay

Thời Lượng

Thời lượng học theo chương trình khóa học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum


- Tổng quan về phát triển phần mềm theo Agile Scrum
+ Thay đổi để thành công
+ Các khái niệm và vai trò trong Scrum
+ Quy trình SCRUM
+ Khái niệm “DONE”
- Giới thiệu về Product Owner và công việc của một Product Owner
+ Giới thiệu về product backlog
+ Giới thiệu về User Story và Epic
+ SCRUM Stories vs Traditional software requirements
+ Duy trì và phát triển product backlog
+ Planning poker
- Phát triển dự án phần mềm với SCRUM
+ Thảo luận về SCRUM team
+ Công cụ phát triển phần mềm theo SCRUM
+ Lên kế hoạch: xác định mục tiêu và kế hoạch ngắn hạn chi tiết
+ Một ngày làm việc với SCRUM
+ Tìm hiểu và tiến tới một môi trường làm việc, phát triển dự án theo SCRUM
+ Continuous Improvement
- Software testing trong SCRUM
+ Tầm quan trọng và sự thay đổi về software testing trong SCRUM
+ Giới thiệu một số software engineering practices cho SCRUM: Test Driven, Acceptance Test Driven, Continuous Integration

Stevbros Training and Consultancy
Lầu 7, CMARD2, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Stevbros Training and Consultancy
Điện thoại: (08)39117362
Website: http://stevbros.edu.vn - Email: support@stevbros.com
Stevbros, viết tắt của Stevbros Training and Consultancy, là ủy quyền đào tạo mã số 3807 của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI (Project Management Institute). Stevbros chuyên thiết kế và cung cấp các khóa học Quản Lý Dự Án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK và luyện thi chứng chỉ Quản Lý Dự Án chuyên nghiệp PMP cho các doanh nghiệp trong khu vực châu Á. Ngoài ra, Stevbros còn thiết kế và cung cấp các khóa học Quản Lý Dự Án online trên toàn cầu và hiện nay đang cung cấp cho các cho các chuyên gia Quản Lý Dự Án ở 106 quốc gia trên thế giới. Stevbros thành lập với sứ mệnh thúc đẩy việc quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế trong doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng thành công của các dự án, và phát triển con đường sự nghiệp quản lý dự án toàn cầu cho các nhà quản lý dự án.
Đồng bộ tài khoản