Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn PMBOK

,

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn PMBOK

Khóa học Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn PMBOK giúp học viên nắm vững cách quản lý dự án theo 5 nhóm quy trình: Khởi tạo dự án, Lập kế hoạch dự án, Thực thi dự án, Kiểm tra giám sát dự án và Kết thúc dự án. Các học viên sẽ được thực hành quản lý dự án mẫu và lập tài liệu hoàn chỉnh cho dự án mẫu, biết được các yếu tố quyết định sự thành công của dự án, các vấn đề thường gặp trong dự án, cách ngăn ngừa và xử lý vấn đề trong từng giai đoạn dự án.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà quản lý dự án, các trưởng nhóm trong dự án, các nhân viên hổ trợ dự án, các chuyên gia về vấn đề trong đội dự án, các nhân viên trong PMO, các nhân viên QC, QA, BA trong đội dự án.

Thời Lượng

17 Giờ học e-learning với thời gian truy cập 1 tháng

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn PMBOK


- Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK
- Chương 2: Khởi tạo dự án
- Chương 3: Lập kế hoạch dự án
- Chương 4: Triển khai dự án
- Chương 5: Giám sát, kiểm soát dự án
- Chương 6: Kết thúc dự án


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản