Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường, được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên có thể nắm vững các công nghệ xử lý môi trường, và phương pháp quản lý các công nghệ này, cũng như có thể đề ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các đơn vị hoạt động khác nhau. Mục tiêu chương trình đào tạo:
- Có khả năng đảm nhận tốt ở vị trí chuyên gia về quản lý tài nguyên và môi trường ở các tổ chức, cơ quan khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau. Chương trình giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn cả lý thuyết và thực hành về các công nghệ môi trường từ đó giúp sinh viên có cách tiếp cận phương pháp quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp
- Có khả năng vận dụng hiểu biết về công nghệ thân thiện môi trường để hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hành chính cũng như kinh doanh hiểu rõ hơn về vai trò quản lý công nghệ môi trường nhằm đảm bảo vừa sự phát triển của tổ chức và vừa bảo vệ chất lượng môi trường
- Có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiểu rõ các quy định pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức cũng như góp phần nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp
- Có khả năng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích trong môi trường cạnh tranh quốc tế
Hiểu và vận dụng các quy tắc và chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp tốt để làm việc, tư vấn thuyết phục nhiều đối tượng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
- Có khả năng tự nghiên cứu và tham gia nghiên cứu về những vấn đề liên quan đề liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.
- Có khả năng tham gia công tác quản lý và quy hoạch sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên; sử dụng thành thạo các công cụ trong công tác quản lý môi trường.
- Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc theo nhóm liên ngành.
- Có kỹ năng giao tiếp, tập huấn giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường.
- Có năng lực tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, có thể học chuyên sâu trong và ngoài nước khi có điều kiện.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy đinh tuyển sinh của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và trường Đại Học Hoa Sen

Thời Lượng

3 năm đối với cử nhân Cao Đẳng, 4 năm đối với cử nhân Đại học và 3.5 năm đối với học vượt.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường


- Giáo dục đại cương nhấn mạnh các môn Toán, Hóa, Sinh, đặc biệt là các môn rèn luyện kỹ năng như ngoại ngữ, phương pháp học, nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, vẽ kỹ thuật.
- Các môn cơ sở như sinh thái môi trường, hóa học môi trường, vi sinh môi trường, an toàn vệ sinh công nghiệp, sản xuất sạch hơn.
- Các lý thuyết và thực hành quản trị tạo nền tảng cho việc quản lý tài nguyên và môi trường.
- Các môn chuyên ngành tập trung vào các biện pháp quản lý chất lượng môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, hệ thống thông tin địa lý, kinh tế môi trường, luật và chính sách môi trường
- Các môn học chuyên sâu theo nhiều hướng khác nhau như quy hoạch môi trường, quản lý môi trường đô thị - khu công nghiệp, mô hình hóa, ISO, viễn thám, biến đổi khí hậu, giáo dục truyền thông về môi trường.
- Tạo điều kiện cho sinh viên thâm nhập thực tế thông qua kỳ thực tập nhận thức môi trường, đồ án chuyên ngành cũng như tham quan, thực tập trong rất nhiều môn học.
- Để tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn: Tham gia các hoạt động nghiên cứu thông qua làm khóa luận tốt nghiệp, nâng cao thêm nhận thức với các môn học tốt nghiệp hay đi sâu vào sản xuất với việc thực tập tốt nghiệp trong học kỳ cuối.

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.
Đồng bộ tài khoản