Quản Trị Bảo Mật Mạng (ENSA)

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Bảo Mật Mạng

Khóa học ENSA nhìn nhận vấn đề an ninh mạng trên quan điểm phòng vệ. Chương trình của ENSA được thiết kế nhằm cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các mối đe dọa về an ninh bên trong và bên ngoài đối với một mạng máy tính, và những kỹ năng để xây dựng các chính sách an ninh nhằm bảo vệ thông tin của tổ chức. Học viên sẽ học cách đánh giá các vấn đề có liên quan tới an ninh mạng, Internet; phương pháp thiết kế và làm thế nào để có thể thực hiện thành công các chính sách về an ninh cũng như chiến lược thực thi bức tường lửa. Học viên cũng sẽ học cách làm thế nào để tìm ra những điẻm yếu dễ bị tấn công trong một hệ thống mạng và phương pháp bảo vệ.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà quản trị hệ thống, Quản trị mạng và bất cứ ai quan tâm đến các công nghệ về an ninh mạng.

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Bảo Mật Mạng


- Module 01: Fundamentals of Network
- Module 02: Network Protocols
- Module 03: Protocol Analysis
- Module 04: IEEE standards
- Module 05: Network Security
- Module 06: Security Standards Organizations
- Module 07: Security Standards
- Module 08: Security Policy
- Module 09: Hardening Physical Security
- Module 10: Network Security Threats
- Module 11: Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention Systems (IPS)
- Module 12: Firewalls
- Module 13: Packet Filtering and Proxy Servers
- Module 14: Bastion Host and Honeypots
- Module 15: Securing Modems
- Module 16: Troubleshooting Network
- Module 17: Hardening Routers
- Module 18: Hardening Operating Systems
- Module 19: Patch Management
- Module 20: Log Analysis
- Module 21: Application Security
- Module 22: Web Security
- Module 23: E-mail Security
- Module 24: Authentication: Encryption, Cryptography and Digital Signatures 
- Module 25: Virtual Private Networks
- Module 26: Wireless Network Security
- Module 27: Creating Fault Tolerance
- Module 28: Incident Response
- Module 29: Disaster Recovery and Planning
- Module 30: Network Vulnerability Assessment

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản