Quản Trị Hệ Thống Mạng Linux LPI1 & 2

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Hệ Thống Mạng Linux LPI1 & 2

Chứng chỉ LPI là một hệ thống chứng chỉ đánh giá kiến thức và kỹ năng vận hành và quản trị hệ thống Linux và Mạng. Chứng chỉ này được công nhận bởi nhiều nhà sản xuất phần mềm và phần cứng, dịch vụ, thiết kế hệ thống… hàng đầu trên toàn thế giới. LPI có 3 cấp độ:
- LPI cấp 1: Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1), cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng và kiến trúc hệ thống, Cài đặt và Quản lý Linux, Hệ thống Tập tin, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, xử lý sự cố, sao lưu và phục hồi dữ liệu…
- LPI cấp 2: Quản lý một hệ thống thông tin cỡ trung bình của một doanh nghiệp. Lên kế hoạch, thực thi, vận hành, bảo trì, bảo mật và xử lý sự cố một hệ thống mạng tổng quát (Microsoft & Linux): LAN server (samba), Internet Gateway (firewall, proxy, mail, news), Internet Server (webserver, FTP server).
- LPI cấp 3: Thiết kế và thực thi giải pháp hệ thống thông tin cao cấp (công ty đa chi nhánh, Website đa truy cập, các giải pháp theo yêu cầu khác…). Giám sát, thi công dự án và tư vấn hệ thống thông tin cho lãnh đạo cấp cao.
Hoàn thành khóa học học viên có thể:
- Vận hành hệ thống Linux trong môi trường mạng : cài đặt, cấu hình mạng, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu..
- Kỹ năng chuyên sâu liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS,DHCP, Apache, Squid, Web, Firewall …
- Khả năng đạt chứng chỉ Quốc tế Linux LPI

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ mã nguồn mở
- Các nhà quản trị hệ thống, cung cấp dịch vụ cài đặt, bảo trì, xử lý sự cố trên hệ thống Linux. Các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI

Thời Lượng

96 giờ (4tháng), 3 buổi/ tuần

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Hệ Thống Mạng Linux LPI1 & 2


Phần 1:
- LPI 101
+ Căn bản về Linux
+ Cài đặt hệ thống linux
+ Thao tác tìm kiếm tập tin và thư mục
+ Thao tác với dòng lệnh (command line)
+ Thao tác trên tập tin và thư mục
+ Giao diện đồ họa của Linux
+ Cài đặt ứng dụng vào Linux từ Source code
+ Quản lý mount và quota trên Linux
+ Quản lý tiến trình (proccess manager)…
- LPI 102
+ Quản trị người dùng
+ Sử dụng Shell scripts
+ Tìm hiểu quá trình khởi động và cài đặt dịch vụ
+ Tìm hiểu ,biên dịch Kernel
+ Các dịch vụ Mạng - Inet, DNS, Sendmail…
Phần 2:
- LPI 201
+ Quản trị hệ thống Linux Kernel
+ Hardware Management
+ Linux System Startup
+ Quản lý hệ thống Linux File
+ Công nghệ RAID
+ Chia sẽ tập tin - dịch vụ Lan Server Samba – NFS ( File Sharing and Services )
+ Phục hồi Linux System …
- LPI 202
+ Triển khai và quản trị dịch vụ :
+ Mail Service
+ Web Service
+ FTP server
+ HTTPD
+ Proxy Server
+ DHCP
+ DNS …
+ Giải quyết sự cố - Network Troubleshooting .
+ Bảo mật hệ thống - System Security
+ Configuring a router
+ Securing FTP servers
+ Secure shell (OpenSSH)
+ TCP_wrappers …

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản