Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

Chương trình Quản trị nhân sự hiện đại được Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực – Trường Đại Học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng, tố chất cần có của một người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp. Mục tiêu của khóa học:
- Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất trong nghề nhân sự
- Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết vào công việc hàng ngày
- Biết cách đạt được hoài vọng của mình trong nghề nhân sự

Đối Tượng Tham Gia

- Các Trưởng phòng nhân sự muốn hệ thống hóa kiến thức quản trị nhân sự
- Các nhà quản lý muốn nâng cao kỹ năng quản lý con người để thành công trong công việc
- Chuyên viên, nhân viên đang đảm nhiệm vị trí hành chính - nhân sự tại các Doanh nghiệp
- Các cá nhân quan tâm và mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Nhân Sự


- Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
+ Hiểu về nhân sự - Quản trị nhân sự - Thực trạng sử dụng lao động hiện nay tại mỗi Doanh nghiệp học viên đang công tác (trao đổi, giao lưu)
+ Xác định phạm vi và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự tại mỗi Doanh nghiệp.
- Chuyên đề 2: Xây dựng chiến lược nhân sự và lập kế hoạch nhân sự
+ Xây dựng chiến lược nhân sự và lập kế hoạch nhân sự theo quy mô, chiến lược phát triển của Doanh nghiệp. Các bước lập kế hoạch, cấu trúc bản kế hoạch nhân sự, các công cụ dự báo nhu cầu nhân sự
+ Các phương pháp giải quyết thiếu hụt, dư thừa nhân viên.
- Chuyên đề 3: Lập kế hoạch tuyển dụng, đánh giá và lựa chọn ứng viên
+ Xây dựng quy trình tuyển dụng, xác định nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi Doanh nghiệp
+ Lập dự trù ngân sách tuyển dụng
+ Các kỹ năng tuyển dụng: Kỹ năng xây dựng bảng mô tả công việc từng vị trí, thông báo tuyển dụng, thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn, kỹ năng phỏng vấn, ra quyết định thuê tuyển
+ Xác định tiêu chuẩn đánh giá ứng viên, các phương pháp, kỹ năng đánh giá ứng viên, tính hiệu quả của từng phương pháp.
- Chuyên đề 4: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo nhân viên các cấp
+ Các phương pháp khuyến khích, tạo động cơ làm việc của nhân viên. Các yếu tố quan trọng nhất quyết định động cơ làm việc của nhân viên
+ Kỹ năng động viên của nhà quản lý. Những việc nên làm và không nên làm
+ Kỹ năng thu hút và giữ chân người tài cho tổ chức, doanh nghiệp.
- Chuyên đề 5: Quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc
+ Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, công nhân viên, ứng dụng chỉ số Balance Score Card và KPI’S
- Chuyên đề 6: Phát triển hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và xây dựng văn hóa doang nghiệp
+ Các bước thiết kế hệ thống lương. Tiêu chí, quy trình xét tăng lương hàng năm, phương pháp tính tiền thưởng dựa vào kết quả thực hiện công việc của nhân viên, đa dạng hóa các phương pháp và hình thức thưởng
+ Xác định nguồn và quản lý quỹ tiền lương, thưởng, phúc lợi
+ Kỹ năng nhận biết dấu hiệu của xung đột trong doanh nghiệp, nguyên tắc giải quyết xung đột và các kỹ năng giải quyết xung đột hiệu quả
+ Những giải pháp tối ưu giúp Doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, tích cực.

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản