Quản Trị Sản Xuất Chuyên Nghiệp

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Sản Xuất

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Mục tiêu của khóa học:
- Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
- Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng

Đối Tượng Tham Gia

Những nhà quản lý các doanh nghiệp

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Quản trị sản xuất

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Sản Xuất


- Chuyên đề 1: Tổng quan về sản xuất và quản lý sản xuất
+ Hiện trạng công tác quản lý sản xuất tại doanh nghiệp.
+ Vai trò và tác động của sản xuất với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
+ Các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất - giải pháp:
+ Quản lý sản xuất hiệu quả với các khái niệm cơ bản trong quản lý sản xuất.
- Chuyên đề 2: Hoạch định sản xuất và kiểm soát nguồn lực vật chất trong sản xuất
+ Dự báo nhu cầu sản phẩm
+ Hoạch định năng lực sản xuất
+ Hoạch định tổng hợp
+ Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
+ Hoạch định nhu cầu về nhân sự
+ Hoạch định về thời gian sản xuất
+ Giảng viên hướng dẫn thảo luận nhóm về hoạch định sản xuất
- Chuyên đề 3: Tổ chức sản xuất
+ Lựa chọn quá trình sản xuất
+ Bố trí mặt bằng sản xuất
+ Các hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu
+ Giảng viên hướng dẫn thảo luận nhóm về tổ chức sản xuất
- Chuyên đề 4: Điều hành sản xuất
+ Lập lịch trình sản xuất
+ Thiết kế phân giao công việc
+ Phân công giao việc cho người và máy
+ Các công cụ chủ yếu trong điều hành sản xuất
+ Động viên, khuyến khích người lao động
+ Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất - Giảm chi phí thông qua kiểm soát đầu ra phi sản phẩm
- Chuyên đề 5: Quản ly chất lượng trong sản xuất
+ Năng xuất và chất lượng: mối tương quan
+ Quản lý năng suất
+ Quản lý chất lượng
+ Chi phí chất lượng
+ Cải tiến liên tục với Kaizen - 5S: Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả.

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản