Quản Trị Sản Xuất Dành Cho Tổ Trưởng

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Sản Xuất - PMCVietnam

Tầng 2, 3 - Số 4 Nguyễn Huy Tự, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Sản Xuất

Tổ trưởng sản xuất là người trực tiếp tổ chức và điều phối các lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng môi trường lao động năng suất, chất lượng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa số tổ trưởng sản xuất thường được bổ nhiệm từ công nhân có tay nghề cao mà chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý phục vụ yêu cầu công việc. Nằm trong chương trình đào tạo Nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp, khóa đào tạo: “Tổ trưởng sản xuất” được PMCVietnam thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho cán bộ QLSX cấp cơ sở những kiến thức, công cụ, kỹ năng để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình cũng như đáp ứng yêu cầu sản xuất hiệu quả trong doanh nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
- Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của người tổ trưởng trong tổ chức sản xuất;
- Được trang bị các kiến thức cơ bản, cần thiết trong quản lý sản xuất hiệu quả cấp cơ sở; các kỹ năng giao tiếp trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả;
- Hiểu rõ và có thể áp dụng các kiến thức, công cụ đã được trang bị trong Khóa học để tự tin đề xuất các giải pháp nhằm phát hiện và giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp mình.

Đối Tượng Tham Gia

- Tổ trưởng sản xuất, tổ phó, cán bộ quản lý cấp cơ sở trong Nhà máy, xưởng sản xuất
- Công nhân, nhân viên tiềm năng

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của khóa học

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Sản Xuất


Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, kết hợp trang bị kiến thức với thảo luận nhóm, xử lý tình huống thực tế, đi sâu vào giải quyết các vấn đề của học viên đang gặp phải và còn khiếm quyết trong quá trình triển khai công việc cũng như trang bị những kiến thức, công cụ nhằm giúp học viên giải quyết vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ, vai trò của mình trong doanh nghiệp.

Ưu Đãi Chung

Ưu đãi đặc biệt: Áp dụng mức phí 2.550.000đ/HV đối với các doanh nghiệp hoàn tất việc thanh

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Sản Xuất - PMCVietnam
Tầng 2, 3 - Số 4 Nguyễn Huy Tự, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: 0422203709
Website: http://www.quantrisanxuat.vn - Email: training@pmcvietnam.edu.vn
PMCVietnam là tâm huyết của các chuyên gia tư vấn về quản trị sản xuất, giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm trực tiếp đảm nhận các vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất, giảng viên của các chương trình đào tạo giảng viên Business Edge, giảng viên quốc gia chương trình GHK – GTZ (CHLB Đức) và các chuyên gia tư vấn đào tạo. Là đơn vị đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị sản xuất, PMCVietnam luôn không ngừng nâng cao năng lực, xây dựng các chương trình đào tạo QTSX mang tính ứng dụng thực tiễn cao để cùng với doanh nghiệp tìm ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả QTSX, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản