Quản Trị Và Bảo Vệ Thương Hiệu

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid

32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Thương Hiệu

Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức đầu tư qua nhiều năm. Việc xây dựng thương hiệu không thể tách rời vai trò của Marketing. Để Marketing hiệu quả, người làm Marketing cần có những thủ thuật riêng. Có những quy luật nằm trong luật tiếp thị mà người làm Marketing không thể bỏ sót để Marketing hiệu quả, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu cũng đòi hỏi không kém công sức và sức lực.Vậy, nếu bạn là lãnh đạo của công ty, hay bạn đang từng bước xây dựng thương hiệu cho riêng mình, chắc chắn bạn không thể bỏ qua chuyên đề “Quản Trị Và Bảo Vệ Thương Hiệu.

Đối Tượng Tham Gia

- Lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
- Quản lý cấp cao trong doanh nghiệp (các Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng ban, Bộ phận trong doanh nghiệp)
- Các cá nhân có hoài bão, có tư chất trở thành nhà quản trị Thương hiệu và Marketing trong tương lai

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Quản trị và bảo vệ thương hiệu

Nội Dung Khóa Học Thương Hiệu


- Chuyên đề 1: Nguyên lý Tiếp thị Thương hiệu (Brand Marketing Philosophy):
+ Định nghĩa mới Brand Marketing, Quan điểm quản trị tập trung thương hiệu
+ 20 Nguyên lý Đổi mới Tư duy Brand Marketing và Hệ thống Quản trị định hướng theo 7P
+ Khái quát Quản trị Thương hiệu: Từ chiến lược thương hiệu công ty; chiến lược thương hiệu sản phẩm; hệ thống hoá vai trò quản trị trong bộ máy công ty; chân dung, vai trò của nhà quản trị marketing.
- Chuyên đề 2: Chiến lược Sản phẩm & Thương hiệu:
+ Phân tích chiến lược theo mô hình “4P”, “7P” và “P3&P4” tức Mô hình Phân phối & Thương hiệu
+ Chiến lược Định vị Thương hiệu, Định vị Đa Thương hiệu
+ Ứng dụng 22 Nguyên tắc bất biến Marketing (Al Ries & Jack Trout) trong cạnh tranh thương hiệu
+ Chiến lược Phát triển Sản phẩm Mới và Marketing Sáng tạo (Marketing Innovation Process)
+ Quy trình song hành ứng dụng phát triển & hoàn chỉnh một sản phẩm mới
- Chuyên đề 3: Chiến lược Phân phối:
+ Mô hình Quản trị Kéo và Đẩy
+ Chiến lược Phân phối theo đặc thù ngành nghề
+ Marketing Below-the-line hỗ trợ Phân phối & Bán hàng
+ Những Kinh nghiệm Thực tiễn về Quản trị cạnh tranh Phân phối & Bán hàng; Quản trị Mardern Trade và Phân phối qua Internet.
- Chuyên đề 4: Chiến lược Sáng tạo Thương hiệu & Marketing Truyền thông
+ Chiến lược Hình ảnh Thương hiệu
+ Phân tích Truyền thông trong từng ngành cụ thể (media habits)
+ Kế hoạch truyền thông và đo lường hiệu quả truyền thông
+ Ứng dụng phương pháp Phẫu Hình ảnh Thương hiệu (Brand Image Diagnosis)
- Chuyên đề 5: Khuyến mãi & Tài trợ:
+ Quy trình Tiếp thị Tài trợ (sponsorship marketing)
+ Quản trị các hoạt động tài trợ (sponsorship management)
+ Quy trình tối đa hoá truyền thông (total communication process)
+ Khuyến mãi trong chiến lược marketing (promotion strategy)
+ Kỹ năng và quy trình khuyến mãi (promotion process)
Chuyên đề 6: Thực hành & Thảo luận: (chia 2 nhóm)
+ Chiến lược Marketing hỗ trợ Phân phối
+ Thực hành Xây dựng Phẫu Hình ảnh Thương hiệu
+ Thảo luận và trình bày Chiến lược 7P Marketing
+ Thảo luận và trình bày cấu trúc đa-sản-phẩm và đa-thương-hiệu

Viện Phát Triển Quốc Tế Học - iid
32 Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: (04) 39952822
Website: http://iid.edu.vn - Email: daotao@iid.edu.vn
Tổ chức nghiên cứu những vấn đề về quốc tế học (bao gồm quan hệ quốc tế, kinh tế học, quản lý vĩ mô, …), đặc biệt chú ý nghiên cứu quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quá trình thực hiện gắn nghiên cứu lý luận cơ bản với vận dụng vào thực tiễn và tổ chức từ sưu tập tài liệu, khảo sát thực tế, đến hội thảo, xuất bản. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế xã hội, kinh nghiệm quản lý, các dịch vụ khoa học kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan đến hội nhập phát triển. Nghiên cứu và phổ biến những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực kinh tế, những phương thức quản lý tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu các phương pháp học ngoại ngữ thích hợp với người Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực: nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm viên, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, bất động sản, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp, quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ, kế toán, ngoại ngữ, tin học.
Đồng bộ tài khoản