Quản Trị Văn Phòng Và Lưu Trữ

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Văn Phòng

Cung cấp khối kiến thức chuyên môn và những kiến thức nghiệp vụ hỗ trợ cho một chuyên viên quản trị văn phòng và lưu trữ học có trình độ làm thư ký tổng hợp, về lưu trữ học, tin học ứng dụng trong công tác văn phòng và công tác lưu trữ ở văn phòng các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, ngành, văn phòng cơ quan đảng đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương, ở các cơ quan quản lý lưu trữ chuyên ngành.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Văn Phòng


- Nhập môn lưu trữ học
- Quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ
- Quản trị học
- Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước
- Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
- Bảo quản tài liệu lưu trữ
- Chỉnh lý và bảo quản TLLT
- Công bố tài liệu văn kiện
- Giáo dục quốc phòng
- Lưu trữ học đại cương
- Phân loại KHTL phông chữ QG
- Quản trị văn phòng

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản