Sư Phạm Vật Lý - Thí Nghiệm (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý

Đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp có những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong thầy giáo. Có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra, có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Vật Lý


Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 112 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 135 tiết).
- Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý
- Giải bài tập Vật lý
- Phương phỏp sử d ụng cỏc phương tiện dạy học Vật l ý
- PP - CN trong dạy học Vật lý
- Thí nghiệm Vật lý đại cương
- Lý luận dạy học Vật lý
- Hoá vô cơ
- Hoá hữu cơ
- Phương pháp và kỹ thuật thực hành hoá học 1
- Phương pháp và kỹ thuật thực hành hoá học 2
- Kiến tập sư phạm
- Thực tập sư phạm
- Phương pháp triển khai thí nghiệm trong giảng dạy ở trường trung học
- Nguyên lý cơ bản của một số thiết bị thí nghiệm phổ thông.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản