Tài Chính Ngân Hàng

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. HCM - ITC

Số 12, Đường Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh , Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình đào tạo đào tạo cử nhân ngành Tài chính - ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
Mục tiêu của khoá học:
- Có hiểu biết những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế.
- Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng như: tài chính tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính,...
- Có khả năng phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp.
- Có khả năng thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng.
- Có khả năng thực hành công tác kế toán, thanh toán nội địa và quốc tế.
- Có khả năng thực hành một số nghiệp vụ chuyên môn trên thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Học kỳ 1:
+ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Anh văn TOEIC 1
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Học kỳ 2:
+ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Anh văn TOEIC 2
+ Kinh tế vi mô
+ Xác suất thống kê
- Học kỳ 3:
+ Anh văn TOEIC 3
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Học kỳ 4:
+ Tài chính - Tiền tệ
+ Quản trị học
+ Nguyên lí thống kê
+ Nguyên lí kế toán
+ Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương
- Học kỳ 5:
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Kế toán tài chính
- Học kỳ 6:
+ Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
+ Toán tài chính
- Học kỳ 7:
+ Marketing căn bản
+ Thanh toán quốc tế & kinh doanh ngoại hối
+ Thị trường tài chính
+ Kế toán ngân hàng
+ Tự chọn 3 tín chỉ trong các Học phần tự chọn dưới đây: Bảo hiểm; Phân tích doanh nghiệp; Đầu tư tài chính
- Học kỳ 8:
+ Pháp luật kinh tế
+ Marketing ngân hàng
+ Quản trị ngân hàng thương mại
+ Tài chính Quốc tế
- Học kỳ 9:
+ Tốt nghiệp
+ Thực tập cuối khóa
+ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp; Học một số học phần tương đương khóa luận TN

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. HCM - ITC
Số 12, Đường Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh , Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84 8) 8605003 - (84 8) 8605004
Website: http://itc.edu.vn - Email: cnti@hcm.vnn.vn

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/04/2001 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và các lãnh vực liên quan. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước, ngoài nước để đào tạo trình độ cao, chất lượng cao. Sứ mạng: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc cao đẳng cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho người học muốn vươn lên những tầm cao. Tầm nhìn đến năm 2015: Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Cao đẳng tư thục với nhiều hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội, với thế mạnh đào tạo sinh viên giỏi kỹ năng thực hành và thành thạo về công nghệ thông tin, từng bước nâng cấp lên thành một trường đại học đa ngành với chất lượng đào tạo chuẩn quốc gia.

Đồng bộ tài khoản