Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. HCM - ITC

Số 12, Đường Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh , Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Trường tổ chức đào tạo các nghiệp vụ kinh doanh tổng hợp trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, tri thức, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt. Cử nhân cao đẳng QTKD tổng hợp tốt nghiệp có thể làm việc tại mọi loại hình doanh nghiệp kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế ở trong nước và doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.
Hoàn thành khoá học, sinh viên có thể:
- Nắm vững các kiến thức về chức năng, quy trình kinh doanh và quản trị tổng hợp ở các doanh nghiệp. Có nghiệp vụ cơ bản để làm việc trong kinh doanh tổng hợp nói chung và tác nghiệp tốt trong một số lĩnh vực chuyên nghiệp được đào tạo.
- Có khả năng tự nâng cao trình độ để thích ứng với đòi hỏi của môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam có Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại thông tư số 10 liên Bộ Y tế-ĐH,THCN&DN Ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD & ĐT; đều có thể dự tuyển theo quy định của Bộ GD & ĐT để được đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. HCM - ITC
Số 12, Đường Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh , Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84 8) 8605003 - (84 8) 8605004
Website: http://itc.edu.vn - Email: cnti@hcm.vnn.vn

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/04/2001 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và các lãnh vực liên quan. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước, ngoài nước để đào tạo trình độ cao, chất lượng cao. Sứ mạng: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc cao đẳng cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho người học muốn vươn lên những tầm cao. Tầm nhìn đến năm 2015: Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Cao đẳng tư thục với nhiều hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội, với thế mạnh đào tạo sinh viên giỏi kỹ năng thực hành và thành thạo về công nghệ thông tin, từng bước nâng cấp lên thành một trường đại học đa ngành với chất lượng đào tạo chuẩn quốc gia.

Đồng bộ tài khoản