Kế Toán

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. HCM - ITC

Số 12, Đường Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh , Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Chương trình đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được trang bị đủ kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế và kiến thức chuyên ngành. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên:
- Có hiểu biết những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế.
- Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán như nguyên lý kế toán, các quy định về hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế.
- Nắm vững nội dung văn bản Luật kế toán, Luật kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của kế toán-kiểm toán.
- Có khả năng xử lý kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện chức năng kế toán tổng hợp tại một đơn vị cơ sở như doanh nghiệp hoặc cơ quan sự nghiệp.
- Có khả năng lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Học kỳ 1:
+ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Anh văn TOEIC 1
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Kinh tế vi mô
- Học kỳ 2:
+ Quản trị học
+ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Anh văn TOEIC 2
+ Kỹ năng giao tiếp
- Học kỳ 3:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Marketing căn bản
- Học kỳ 4:
+ Nguyên lí thống kê
+ Nguyên lí kế toán
+ Anh văn TOEIC 3
- Học kỳ 5: Tài chính - Tiền tệ
+ Kế toán tài chính 1
+ Kế toán ngân hàng
+ Hệ thống thông tin kế toán 1
- Học kỳ 6: Xác suất thống kê
+ Kiểm toán đại cương
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Học kỳ 7: Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán quản trị
+ Kế toán chi phí
+ Pháp luật kinh tế
+ Tự chọn 3 tín chỉ trong các Học phần tự chọn dưới đây: Thuế và kế toán thuế; Kế toán đối chiếu; Thống kê kinh tế
- Học kỳ 8: Kế toán tài chính 2
+ Hệ thống thông tin kế toán 2
+ Phần mềm kế toán ảo
+ Phân tích tài chính doanh nghiệp
- Học kỳ 9:
+ Tốt nghiệp
+ Thực tập cuối khóa
+ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hoặc học lại học phần: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp; Học một số học phần tương đương khóa luận TN

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP. HCM - ITC
Số 12, Đường Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh , Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84 8) 8605003 - (84 8) 8605004
Website: http://itc.edu.vn - Email: cnti@hcm.vnn.vn

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/04/2001 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và các lãnh vực liên quan. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước, ngoài nước để đào tạo trình độ cao, chất lượng cao. Sứ mạng: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc cao đẳng cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho người học muốn vươn lên những tầm cao. Tầm nhìn đến năm 2015: Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Cao đẳng tư thục với nhiều hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội, với thế mạnh đào tạo sinh viên giỏi kỹ năng thực hành và thành thạo về công nghệ thông tin, từng bước nâng cấp lên thành một trường đại học đa ngành với chất lượng đào tạo chuẩn quốc gia.

Đồng bộ tài khoản