Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng bao gồm hai chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Kinh doanh ngân hàng. Sinh viên theo học những ngành này sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng nhất định giúp người học kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong một tổ chức thông qua những môn học mang tính thực tiễn cao. Chương trình được biên soạn dựa trên chương trình của những trường Đại học nổi tiếng tại các nước như Anh, Úc, Mỹ kết hợp với các hoạt động thực tiễn tại Việt Nam và được cập nhật thường xuyên nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại nhất trong quá trình hội nhập toàn cầu. Mục tiêu chương trình đào tạo:
Sinh viên được trang bị những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và Kinh doanh ngân hàng, khả năng ứng dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ, cụ thể là:
- Các công cụ phân tích định lượng.
- Các nguyên lý quản trị và kinh tế học cơ bản.
- Các nguyên lý về quản trị tài chính, ngân hàng, rủi ro và đầu tư.
- Phương pháp định giá doanh nghiệp, trái phiếu, cổ phiếu, quản lý và phân tích danh mục đầu tư.
- Phương pháp đánh giá tỷ giá ngoại hối, thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ vay vốn, rủi ro cho vay, quy trình cho vay và quản lý tín dụng.
- Kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Để học chương trình này tại Đại học Hoa Sen thí sinh sẽ chọn đăng ký dự thi hoặc xét tuyển một hoặc các khối thi: A, A1, D1, D3, theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

Chương trình đào tạo cử nhân tài chính - ngân hàng của trường Đại Học Hoa Sen kéo dài trong 8 học kỳ.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng


- Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Phương pháp định lượng trong tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Quản trị danh mục đầu tư, Quản trị tài chính, tái cấu trúc và định giá doanh nghiệp, Các công cụ tài chính phái sinh, Rủi ro thông tin và bảo hiểm… >
- Chuyên ngành Tài chính: Các mô hình tài chính, Quản trị dự án đầu tư, Tài chính doanh nghiệp nâng cao, Thị trường chứng khoán.
- Chuyên ngành Kinh doanh ngân hàng: Ngân hàng bán lẻ, Thanh toán quốc tế, Tín dụng ngân hàng, Quản trị tài sản nợ, tài sản có.
- Tin học: Tin học đại cương, MS Word, MS Excel, MS Access, Phần mềm kế toán…
- Anh văn: Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế (EIC) giảng dạy bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, nói trong môi trường làm việc quốc tế.
- Tư duy phản biện, Kỹ năng giao tiếp, Luật kinh tế, Quản trị học, Marketing…

Trường Đại Học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: 19001278
Website: http://www.hoasen.edu.vn - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn
Trường Đại Học Hoa Sen được thành lập vào năm 1991, giai đoạn nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản