Tập Huấn Quy Định Mới Trong Luật Đấu Thầu Số 43/2013/Qh13

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tập Huấn Quy Định Mới Trong Luật Đấu Thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 vừa mới thông qua ngày 26/11/2013 có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch triệt để trong hoạt động đấu thầu. Với nhiều nội dung mới, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã đáp ứng nhu cầu cấp bách trong thực tiễn của các bên chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và các đơn vị có liên quan.
Để giúp cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu kịp thời nắm bắt các quy định pháp luật mới, chuẩn bị tiền đề cho sự vận dụng Luật số 43/2013/QH13 để triển khai công tác đấu thầu cho đơn vị mình, Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT tổ chức khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Các quy định mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Ban hành ngày 26/11/2013, thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11)”.

Đối Tượng Tham Gia

Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (Các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu,... trong công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình).

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Tập Huấn Quy Định Mới Trong Luật Đấu Thầu


Phần A:
- Tổng quan về đấu thầu. Những điểm mới trong các quy định chung về đấu thầu trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
- Phân tích những điểm mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về các nội dung:
+ Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu: Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
+ Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu
+ Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu
+ Lựa chọn nhà đầu tư
+ Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
+ Hợp đồng: Hợp đồng với nhà thầu; Hợp đồng với nhà đầu tư.
+ Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
+ Các vấn đề liên quan
Phần B. Hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu
Phần C. Giới thiệu các tài liệu liên quan
Phần D. Kiểm tra cuối khóa

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản